Top Courses in Algeria for Getting a Job

Are you searching for the list of best job-oriented courses in Algeria? Do you want to pursue a course that will help you find a well-paying job in Algeria fast? If yes, this post will be of help to you. Here, I’ve compiled a list of some of the top job-oriented courses & colleges/universities/institutes in Algeria.

Algeria courses

I’ve listed down job-oriented academic programs in this post. These are courses (diploma, certificate, Bachelor’s Degree, Master’s Degree & more), which will help you find a decent job quickly after completing the course/training program. So, candidates who are looking to get a job quickly in Algeria may benefit from this post. Also check – diploma courses in France.

 

Here, readers will find the following details – list of best job-oriented courses in Algeria, name of the college/university/institute offering the course & other details.

 

Let us check out the list of best courses in Algeria for getting a job quickly. Here it is –

 

List of best Master’s Degree, graduate & postgraduate courses in Algeria for getting a job quickly

Sr NoName of the courseName of the university/college offering the courseLocation
1Doctorate Program in Economic Sciences / “Doctor (Ph.D) in Economic SciencesAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
2Doktoraturë në Shkenca Ekonomike / Administrim PublikAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
3Doktoraturë në Shkenca Ekonomike / Bankë FinancëAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
4Doktoraturë në Shkenca Ekonomike / MarketingAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
5Doktoraturë në Shkenca Ekonomike / Shkenca EkonomikeAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
6Master i Shkencave në Ekonomi Biznes / Ekonomi BiznesAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
7Master i Shkencave në Ekonomi Biznes / Financë BankëAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
8Master i Shkencave në Menaxhim / Menaxhim BiznesiAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
9Master i Shkencave në Menaxhim / Menaxhim MarketingAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
10Master Profesional në Ekonomi Biznes / Drejtim Financë BankëAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
11Master Profesional në Ekonommi Biznes / Drejtim i SME-veAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
12Master Profesional në Menaxhim / Menaxhim BiznesAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
13Master Profesional në Menaxhim / Menaxhim MarketingAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
14Master Profesional në Politika dhe Administrim / Administrim FinanciarAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
15Master Profesional në Politika dhe Administrim / Administrim PublikAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
16MNP (First Level Master Programme) in Business Economy / Bank FinancingAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
17MNP (First Level Master Programme) in Business Economy / Management of SMEAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
18MNP (First Level Master Programme) in Management / Business ManagementAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
19MNP (First Level Master Programme) in Management / MarketingAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
20MNP (First Level Master Programme) Politics & Administration / Financial AdministrationAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
21MNP (First Level Master Programme) Politics & Administration / Public AdministrationAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
22MNP (First Level Master Programme) Politics & Administration / Tourism ManagementAleksandër Moisiu UniversityDurres, Albania
23Agribusiness (Master)University of Korce (Fan. S. Noli)Shkodra, Albania
24Agro Food (Master)University of Korce (Fan. S. Noli)Shkodra, Albania
25Albanian Language and Literature (Master)University of Korce (Fan. S. Noli)Shkodra, Albania
26English Language (Master)University of Korce (Fan. S. Noli)Shkodra, Albania
27Horticulture (Master)University of Korce (Fan. S. Noli)Shkodra, Albania
28Mathematics (Master)University of Korce (Fan. S. Noli)Shkodra, Albania
29Philosophy-Sociology (Master)University of Korce (Fan. S. Noli)Shkodra, Albania
30(MPs) (Masters)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
31(Msc)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
32ADMINISTRIM BIZNESI (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
33Agrarian Policy (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
34Agriculture and Environment (PhD)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
35Agro-environment and Ecology (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
36Animal Clinic (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
37Animal Husbandry (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
38applied informatics (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
39applied sociology (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
40Arkitekture, 5 Vite, Msh (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
41Baby Nursery (Masters)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
42banks and insurance (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
43business administration (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
44communication – public relations (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
45communication sciences (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
46Dizajn Grafik (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
47Doctorate Schools (except FM&PhE)Polytechnic University of TiraneTirana, Albania
48Doktoraturë në “Studime të thelluara të aspekteve epidemiologjike, diagnostike dhe terapeutike të sëmundjeve infektive emergjente dhe ri-emergjente në Shqipëri” (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
49Doktoraturë në “Studime të thelluara të aspekteve epidemiologjike, diagnostike dhe terapeutike të sëmundjeve të lëkurës” (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
50Doktoraturë në programin e studimit Anatomi Patologjike dhe Mjekësi Ligjore (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
51Doktoraturë në programin e studimit Kardiologji (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
52Doktoraturë në programin e studimit Kërkime në Otorinolaringologji (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
53Doktoraturë në programin e studimit Kirurgji të përgjithshme dhe nën-specialitete (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
54Doktoraturë në programin e studimit Klasifikimi i retinopatisë diabetike, incidenca, trajtimi bashkohor, fotokoagulacionin panretinale, terapia intravitreale dhe kirurgjia vitreorientale (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
55Doktoraturë në programin e studimit Kompetenca specifike në Imunollogji, Alergollogji dhe sëmundje infektive në pediatri (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
56Doktoraturë në programin e studimit Korelacione morfo-klinike të ndërtuara mbi bazën e koncepteve bashkëkohore të zhvillimit të Mjekësisë (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
57Doktoraturë në programin e studimit Letërsi botërore (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
58Doktoraturë në programin e studimit Mekanizmat pathologjike, diagnoza dhe trajtimi i endometriozës (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
59Doktoraturë në programin e studimit Multislice CT- arritje aktuale krahasuar me procedura të tjera diagnostike (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
60Doktoraturë në programin e studimit në Filozofi (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
61Doktoraturë në programin e studimit në Mjekësi Laboratorike (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
62Doktoraturë në programin e studimit në Pedagogji (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
63Doktoraturë në programin e studimit në Psikologji (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
64Doktoraturë në programin e studimit në Punë Sociale (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
65Doktoraturë në programin e studimit në Sociologji (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
66Doktoraturë në programin e studimit Neuroshkenca në dekadën 2001-2010 (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
67Doktoraturë në programin e studimit Sëmundje të brendshme (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
68Doktoraturë në programin e studimit Shëndet Publik (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
69Doktoraturë në programin e studimit Shkenca gjuhësore (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
70Doktoraturë në programin e studimit Shkencat Farmaceutike (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
71Doktoraturë në programin e studimit të së Drejtës Civile (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
72Doktoraturë në programin e studimit të së Drejtës Penale (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
73Doktoraturë në programin e studimit të së Drejtës Publike (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
74Doktoraturë në Studime të thelluara në Otorinolaringologji (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
75Doktoraturë në Studime të thelluara shkencore në patologjitë e aparatit oro-maksillo-facial (Shkollat e doktoraturës)University of TiranaTirana, Albania
76E Drejtë Civile (vkm nr 319, datë 05-05-2010) (Postgraduate)University of Justiniani ITirana, Albania
77E Drejtë Penale (vkm nr 562, datë 28-05-2009) (Postgraduate)University of Justiniani ITirana, Albania
78E Drejte Penale, 1.5 Vite, Mp, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
79E DREJTË PRIVATE DHE BIZNESI (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
80E Drejte Private, 1.5 Vite, Mp, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
81E DREJTË PUBLIKE & NDËRKOMBËTARE (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
82E Drejtë Publike (vkm nr 319, datë 05-05-2010) (Postgraduate)University of Justiniani ITirana, Albania
83economic informatics (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
84economic sciences (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
85Economy and Agrobusiness (PhD)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
86education (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
87education sciences (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
88european studies (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
89Farm Management (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
90Farmaci, 5 Vite, Msh (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
91finance & banking (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
92FINANCË BANKE (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
93Forest Exploitation and Wood Processing (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
94graphic design (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
95history (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
96Horticulture and Plant Protection (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
97Informatikë e Aplikuar (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
98INFORMATIKË EKONOMIKE (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
99international relations – diplomacy (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
100international relations (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
101international relations (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
102Inxhinieri Elektornike, 2 Vite, Msh (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
103Inxhinieri Kompjuterike, 2 Vite, Msh (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
104Inxhinieri Mekatronike, 2 Vite, Msh (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
105journalism (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
106KOMUNIKIM – MARRËDHËNIE PUBLIKE (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
107Laboratory Technician (Masters)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
108Law (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
109legal sciences (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
110LLM in U.S.Luarasi UniversityTirana, Albania
111Logopedy (Masters)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
112management and administration (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
113marketing (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
114Marrëdhënie Ndërkombëtare – Diplomaci (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
115Marredhenie Nderkombetare (2 Profile), 2 Vite, Msh, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
116MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
117Marredhenie Nderkombetare,Pol. E Jashtme Dip., 1.5 Vite, Mp, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
118Marrëdhënie Publike (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
119Master I NIVELIT TE PARE JURIST ADMINISTRATEUniversity of Justiniani ITirana, Albania
120Master in Business Administration (MBA)University of New York at TiranaTirana, Albania
121Master in Civil and Commercial LawLuarasi UniversityTirana, Albania
122Master in Criminal LawLuarasi UniversityTirana, Albania
123Master in Public and Administrative LawLuarasi UniversityTirana, Albania
124MASTER OF ARTS IN BANKING AND FINANCEEpoka UniversityTirana, Albania
125MASTER OF ARTS IN BUSINESS ADMINISTRATIONEpoka UniversityTirana, Albania
126MASTER OF ARTS IN POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONSEpoka UniversityTirana, Albania
127Master of Professional studies inUniversity of Medicine, TiranaTirana, Albania
128Master of Professional studies in Baby Nursery (MPs)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
129Master of Professional studies in GeriatryUniversity of Medicine, TiranaTirana, Albania
130Master of Professional studies in Logopedy (MPs)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
131Master of Professional studies in Nursery Management (MPs)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
132Master of Professional studies in Physiotherapy (MPs)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
133Master of Professional studies in Public Health (MPs)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
134Master of Professional studies in Radiology (MPs)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
135Master of Science inUniversity of Medicine, TiranaTirana, Albania
136MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERINGEpoka UniversityTirana, Albania
137MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERINGEpoka UniversityTirana, Albania
138Master of Science in Dentistry (Msc)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
139Master of Science in EconomicsSevasti and Parashqevi, `S&P Qiriazi` UniversityTirana, Albania
140Master of Science in Finance and AccountingUniversity of New York at TiranaTirana, Albania
141Master of Science in General Medicine (Msc)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
142Master of Science in Laboratory TechnicianUniversity of Medicine, TiranaTirana, Albania
143Master of Science in LawSevasti and Parashqevi, `S&P Qiriazi` UniversityTirana, Albania
144Master of Science in Nursery Management (Msc)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
145Master of Science in Pharmacy (Msc)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
146Master of Science in Public Health (Msc)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
147Master Professional in EconomicsSevasti and Parashqevi, `S&P Qiriazi` UniversityTirana, Albania
148Master Professional in LawSevasti and Parashqevi, `S&P Qiriazi` UniversityTirana, Albania
149MBA (General)University of New York at TiranaTirana, Albania
150MBA in BankingUniversity of New York at TiranaTirana, Albania
151MBA in Human Resource ManagementUniversity of New York at TiranaTirana, Albania
152MBA in Management Information SystemsUniversity of New York at TiranaTirana, Albania
153MBA in MarketingUniversity of New York at TiranaTirana, Albania
154Menaxhim Bankar, 2 Vite, Msh (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
155Menaxhim Biznesi, 1.5 Vite, Mp (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
156Menaxhim Financiar, 1.5 Vite, Mp (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
157Mësuesi (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
158MND në “Studime të thelluara në metodat e studimit dhe diagnozës në Anatomi Patologjike dhe Mjekësi Ligjore”. (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
159MND në Korelacione morfogjike – funksionale – klinike të ndërtuara mbi bazën e koncepteve bashkëkohore të zhvillimit të Mjekësisë e Biologjisë. (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
160MND në Menaxhim Shëndetsor (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
161MND në programin e studimit Administrim Biznesi (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
162MND në programin e studimit Administrim Publik (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
163MND në programin e studimit Arkeologji (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
164MND në programin e studimit Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të BE (në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
165MND në programin e studimit E Drejta Kushtetuese e Krahasuar dhe Europiane (në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
166MND në programin e studimit EU Economic Law (në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
167MND në programin e studimit Financë (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
168MND në programin e studimit Gjeografi fizike dhe mjedisore (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
169MND në programin e studimit Gjeografi humane dhe rregullim territori (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
170MND në programin e studimit Gjuhësi (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
171MND në programin e studimit Histori (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
172MND në programin e studimit Infermier i përgjithshëm (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
173MND në programin e studimit Kërkim Psikologjik Klinik (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
174MND në programin e studimit Kërkim shkencor në Punë Sociale (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
175MND në programin e studimit Kërkime në Edukim (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
176MND në programin e studimit Kontabilitet (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
177MND në programin e studimit Legjislacioni dhe Institucionet Europiane(në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
178MND në programin e studimit Letërsi botërore (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
179MND në programin e studimit Marketing (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
180MND në programin e studimit Marrëdhënie ndërkombëtare (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
181MND në programin e studimit Politika dhe Qeverisja në Europë (në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
182MND në programin e studimit Shkenca e së Drejtësi Publike (në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
183MND në programin e studimit Shkenca gjuhësore (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
184MND në programin e studimit Shkenca Juridike Civile (në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
185MND në programin e studimit Shkenca Penale (në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
186MND në programin e studimit Shkencë e Bibliotekave (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
187MND në programin e studimit Sistemi i Qeverisjes Elektronike dhe Menaxhimi në Administratën Publike (në pritje të akreditimit) (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
188MND në programin e studimit Studime Ekonomike Europiane (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
189MND në programin e studimit Studime letrare (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
190MND në programin e studimit Trashëgimi kulturore (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
191MND në Shëndet Publik (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
192MND në Studime në kontrollin e sëmundjeve dermatologjike (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
193MND në Studime në kontrollin e sëmundjeve infektive (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
194MND në Studime të thelluara në diagnozën, mjekimin dhe parandalimin e infeksioneve në pediatri (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
195MND në Studime të thelluara në fushën e patologjive të aparatit oro- maksilo-facial (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
196MND në Studime të thelluara në Imazherinë e Multislice CT dhe Rezonancë Magnetike (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
197MND në Studime të thelluara në Mjekësinë Laboratorike (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
198MND në Studime të thelluara në obstetrike – gjinekologji (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
199MND në Studime të thelluara në otorinolaringologji (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
200MND në Studime të thelluara në sëmundjet e brendshme (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
201MND në Studime të thelluara në Shkencat Farmaceutike (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
202MND në Studime të thelluara në vlerësimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve e çrregullimeve të sistemit nervor. (Master i Nivelit të Dytë)University of TiranaTirana, Albania
203MNP në programin e studimit Mami (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
204MNP në programin e studimit Menaxhim Infermieror (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
205MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Biologji (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
206MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Fizikë (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
207MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Gjeografi (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
208MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Gjuhë-Letërsi (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
209MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën angleze (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
210MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën frënge (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
211MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën gjermane (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
212MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën italiane (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
213MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Histori (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
214MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Kimi (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
215MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Matematikë (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
216MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Shkenca Sociale (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
217MNP në programin e studimit Teknik laboratori (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
218MNP në programin e studimit Teknologji Informacioni (Masters) (i Nivelit të Parë)University of TiranaTirana, Albania
219PEDAGOGJIA(2 PROFILE), 1.5 VITE, MP, Programi (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
220Physiotherapy (Masters)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
221Plant Genetic Improvement (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
222political sciences (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
223political sciences (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
224political sciences (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
225private law and business (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
226Procedurat e pranimit në Master Profesional (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
227PROFESSIONAL MASTER IN ARCHITECTUREEpoka UniversityTirana, Albania
228PROFESSIONAL MASTER IN BANKING AND FINANCEEpoka UniversityTirana, Albania
229Professional Master in Banking and Financial Fair (March 2012)Luarasi UniversityTirana, Albania
230PROFESSIONAL MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATIONSEpoka UniversityTirana, Albania
231PROFESSIONAL MASTER IN CIVIL ENGINEERINGEpoka UniversityTirana, Albania
232PROFESSIONAL MASTER IN COMPUTER ENGINEERINGEpoka UniversityTirana, Albania
233Professional Master in Criminal Justice and Human Rights (2012)Luarasi UniversityTirana, Albania
234PROFESSIONAL MASTER IN EDUCATION MANAGEMENT DURRESEpoka UniversityTirana, Albania
235PROFESSIONAL MASTER IN EDUCATION MANAGEMENT POGRADECEpoka UniversityTirana, Albania
236Professional Master in European Private Right (2012)Luarasi UniversityTirana, Albania
237PROFESSIONAL MASTER IN EUROPEAN STUDIESEpoka UniversityTirana, Albania
238PROFESSIONAL MASTER IN POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONSEpoka UniversityTirana, Albania
239Professional Master in Public Administration (14 November 2011)Luarasi UniversityTirana, Albania
240Professional Master of Science in Security and Policing (March 2012)Luarasi UniversityTirana, Albania
241PSIKOLOGJI (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
242Psikologji Klinike, 2 Vite, Msh, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
243Psikologji Shkollore (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
244Psikologjia Klinike, 1.5 Vite, Mp, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
245psychology (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
246psychology (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
247psychology (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
248public & international law (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
249public relations (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
250Qeverisje Dhe Administrim Publik, 1.5 Vite, Mp, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
251Radiology (Masters)University of Medicine, TiranaTirana, Albania
252SCHOLARSHIP TO CONDUCT A MASTER IN JUSTICE LL.M.Luarasi UniversityTirana, Albania
253Second Level Master Programs (FME & FEE)Polytechnic University of TiraneTirana, Albania
254service informatics (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
255SHKENCA ADMINISTRATIVE (2 PROFILE), 2 VITE, MSH, Programi (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
256SHKENCA EKONOMIKE (Doctorate)European University of TiranaTirana, Albania
257Shkenca Juridike (4 Profile), 2 Vite, Msh, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
258SHKENCA JURIDIKE (Doctorate)European University of TiranaTirana, Albania
259SHKENCA KOMUNIKIMI (3 PROFILE), 2 VITE, MSH, Programi (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
260SHKENCA POLITIKE (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
261Shkenca Politike (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
262SHKENCA SOCIALE (Doctorate)European University of TiranaTirana, Albania
263SHKENCAT E EDUKIMIT (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
264social anthropology (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
265SOCIOLOGJI – ANTROPOLOGJI SOCIALE (Master of Science)European University of TiranaTirana, Albania
266Sociologji e Aplikuar (Professional Masters)European University of TiranaTirana, Albania
267sociology – social anthropology (Masters)European University of TiranaTirana, Albania
268sociology (PhD)European University of TiranaTirana, Albania
269Stomatologji, 5 Vite, Msh (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
270Studime Mbi Sigurine, 1.5 Vite, Mp, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
271Teknologji Informacioni, 2 Vite, Msh, (Masters)Albanian UniversityTirana, Albania
272Veterinary Public Health (Masters)Agricultural University of TiranaTirana, Albania
273Business Administration (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
274Business Management (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
275Civil law (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
276Criminal Law (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
277Dentistry (Master of Science)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
278Electronic Engineering (Masters)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
279Engineering Technology of Information (Masters)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
280European Studies (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
281Finance – Accounting (Master’s Professional)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
282Finance (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
283Information Engineering (Masters)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
284International Relations (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
285Nursing Management and Organization in Public Health (Masters)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
286Organization & Coordination Services in Public Health Nursing (Master of Science)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
287Pharmacy (Master of Science)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
288Public Health and Hospital Management (Masters)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
289Public Law (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
290Teaching in Secondary Education (Master’s)Kristal UniversityTirana, Fier, Korçë, Kukës, Kosovë, Albania
291MP: Infermieri Kirurgjikale (Masters)University of VloraVlora, Albania
292MP: Infermieri Patologjike (Masters)University of VloraVlora, Albania
293MP: Infermieri Pediatrike (Masters)University of VloraVlora, Albania
294MP: Mesuesi ne Gjuhen Angleze (Masters)University of VloraVlora, Albania
295MP: Mesuesi ne Gjuhen Italiane (Masters)University of VloraVlora, Albania
296MP: Mesuesi ne Matematike (Masters)University of VloraVlora, Albania
297MP: Mesuesi ne Matematike-Fizike (Masters)University of VloraVlora, Albania
298MP: Shkenca Administrative (Masters)University of VloraVlora, Albania
299MP: Studime te avancuara Detare (Masters)University of VloraVlora, Albania
300MP:Mesuesi ne Informatike (Masters)University of VloraVlora, Albania
301MS: Aktuaristike (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
302MS: Business Administration (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
303MS: Computer Science (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
304MS: Economics (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
305MS: Finance (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
306MS: International Relations (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
307MS: Mathematics (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
308MS: Mathematics and Finance (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
309MS: Naval Engineering (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
310MS: Nursing (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
311MS: Physics (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
312MS: Real Estate (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
313MS: Social Pedagogics (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
314MS: Teaching of Albanian Language and Literature (Master of Science (MS) )University of VloraVlora, Albania
315PhD in Computer ScienceUniversity of VloraVlora, Albania
316PhD in Economic SciencesUniversity of VloraVlora, Albania
317PhD in MathematicsUniversity of VloraVlora, Albania
318PhD in Mathematics and FinanceUniversity of VloraVlora, Albania

 

 

List of best Bachelor’s Degree & undergraduate courses in Algeria for getting a job quickly

Sr NoName of the courseName of the university/college offering the courseLocation
1Arabic Language and Literature (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
2Commercial Sciences (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
3Economic Sciences (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
4English Language (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
5French Language (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
6History (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
7Legal and Administrative Sciences (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
8Long Cycle (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
9Management Sciences (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
10Translation and Interpreting (Bachelor)University of BécharBéchar, Algeria
11Amazigh languages and culture (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
12Amazigh languages and literature (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
13Arabic Language and Literature (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
14Architecture (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
15Biology (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
16Biology and animal physiology (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
17Business (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
18Business Management (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
19Chemistry (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
20Civil Engineering (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
21Computers (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
22Economics (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
23Electrical Engineering (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
24Electronics (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
25Engineering for health, food and medication (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
26English (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
27French (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
28Hydraulic (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
29Law (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
30Mathematical (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
31Mechanical Engineering (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
32Mechatronics (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
33Mining Environmental Management (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
34Mining Sciences (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
35Physics (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
36Plant Biology (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
37Process Engineering (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
38Psychology (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
39Sociology (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
40Translation and Interpreting (Bachelor) (License)Université de BéjaiaBéjaia, Algeria
41Accounting (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
42Administrative and political organization (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
43Aéronautique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
44Aerospace (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
45Aménagement (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
46Aménagement des milieux physiques (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
47Aménagement régional (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
48Aménagement rural (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
49Aménagement Urbain (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
50Analyse mathématique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
51Analytical Chemistry and Physics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
52Anglais (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
53Animal Biology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
54Antique Archaeology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
55Applied Languages (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
56Applied Statistics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
57Arabic (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
58Arabic Literature (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
59Archéologie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
60Archéologie Antique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
61Archéologie Islamique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
62Archéologie Préhistorique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
63Architecture (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
64Architecture (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
65Audio Visuel (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
66Audit et Contrôle de Gestion (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
67Automatic (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
68Automatique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
69Automotive Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
70Backyard (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
71Banking and Insurance (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
72Banques et Assurances (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
73Basic biochemistry (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
74Bibliothéconomie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
75Biochemistry (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
76Biochimie Appliquée : Bio industrie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
77Biochimie Appliquée : Contrôle de Qualité (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
78Biochimie Fondamentale (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
79Biologie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
80Biologie cellulaire et moléculaire (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
81Biologie et Physiologie Végétale (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
82Biologie Informationnelle (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
83Biology and Plant Physiology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
84Biology of Fungi (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
85Biomedical engineering: Medical Instrumentation (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
86Biotechnologie Alimentair (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
87Biotechnologie des mycètes (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
88Biotechnologie et génomique Végétales (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
89Biotechnology and Plant Genomics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
90Business Law (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
91Business Sc (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
92Chauffage et Climatisation (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
93Chauffage et Conditionnement d’Air (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
94Chemical Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
95Chemistry (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
96Chimie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
97Chimie Analytique et Physique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
98Chimie inorganique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
99Chimie Organique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
100Chimie Pharmaceutique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
101Chimie théorique Appliquée (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
102Civil and industrial construction (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
103Civil Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
104Clinical Psychology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
105Comptabilité (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
106Computer (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
107Conduct of Projects Buildings (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
108Conduct Operational Projects (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
109Conduite des Projets des Bâtiments (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
110Conduite opérationnelle de projets (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
111Construction of Programs and Evaluation (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
112Constructions Civiles et Industrielles (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
113Control and Energy Management (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
114Contrôle et Gestion de l’Energie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
115Criminal Law (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
116des villes (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
117Development of physical (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
118Domaine Droit et sc politique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
119Domaine Langue et lettre Arabe (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
120Domaine Langues Etrangéres (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
121Domaine MI(Math et Informatique ) (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
122Domaine SEGC(scEco/Gestion/Commerce) (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
123Domaine SHS(humaine et sociales) (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
124Domaine SM(science de la matiére ) (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
125Domaine SNV(Sc de la Nature et de la vie) (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
126Domaine ST (science et technologie) (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
127Domaine STAPS (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
128Domaine STU(sce de la terre et de l’univers) (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
129DROIT (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
130Droit des Affaires (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
131Droit des Assurances (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
132Droit Economique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
133Droit Foncier (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
134Droit Pénal (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
135Droit privé (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
136Droit public (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
137Earth Sciences (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
138Ecologie et Environnement (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
139Ecologie microbienne (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
140Ecology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
141Ecology and Environment (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
142Economic Law (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
143Economic Sc (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
144ECONOMIE (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
145Economie Internationale (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
146Electrical (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
147Electronics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
148Electronique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
149Électronique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
150Électronique Médicale (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
151Electrotechnique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
152Électrotechnique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
153English (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
154Entomologie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
155Entomology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
156Entraînement sportif (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
157Entreprenariat création et reprise d’entreprises (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
158Environmental Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
159Finances (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
160Food Biotechnology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
161Force de vente (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
162Français (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
163French (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
164Froid (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
165General Microbiology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
166General Physics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
167Generation and Transmission Electric Energy (PROTEE) (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
168Genetic (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
169Génétique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
170Génie Biomédical : instrumentation médicale (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
171Génie Chimique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
172Génie Civil (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
173Génie Civil (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
174Génie Civil et Construction (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
175Génie Climatique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
176Génie de l’environement (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
177Génie des déchets solides (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
178Génie des procédés (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
179Génie Logiciel (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
180Génie Mécanique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
181Génie Pharmaceutique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
182Génie thermique et énergétique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
183Géochimie de l’environnement (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
184Géologie de l’environnement (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
185Geology of the Environment (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
186Gestion (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
187Gestion des ressources humaines (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
188Gestion des villes et urbanisation (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
189GTU (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
190Heating – Air Conditioning (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
191Histoire (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
192Histoire et Civilisation (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
193Histoire et Géographie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
194Historical Heritage and Cultural Tourism (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
195History (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
196History and Civilization (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
197History and Geography (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
198Humanities (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
199HVAC (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
200Hydrogéologie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
201Hygiène et Sécurité Industrielle (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
202Immunologie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
203Immunology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
204Industrial Energy Systems (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
205Industrial Hygiene and Safety (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
206Industrial Maintenance (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
207Industrial Production (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
208Info Comm (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
209Information Systems and Web Technologies (SITW) (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
210Information Technology and Communication (ICT) (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
211Informational Biology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
212Informatique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
213Ingénierie automobile (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
214Ingénierie biomécanique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
215Ingénierie des Transports (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
216Inorganic Chemistry (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
217Installations en Bâtiments (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
218Installations en Bâtiments (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
219Installations in Buildings (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
220Instrumentation, Détection et Mesure des rayonnements (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
221Insurance Law (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
222International Economics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
223International Relations (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
224Islamic Archaeology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
225Land Law (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
226Language Sciences (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
227Language, Literature and Civilization Foreign (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
228Langues appliquées (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
229Langues Appliquées au domaine du Tourisme (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
230Langues, Littératures et Civilisations étrangères (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
231Librarianship: Techniques of Archiving (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
232Library: Libraries and Information Centers (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
233Library: New Technologies and Information Systems (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
234Maintenance industrielle (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
235Management (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
236Management and Human Resource Development (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
237Management du sport (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
238Management of cities and urbanization (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
239Marketing (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
240Marketing (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
241Marketing et Techniques Commerciales (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
242Mathematical Analysis (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
243Mathematics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
244Mathématiques (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
245Mécanique des sols, Géotechnique et Environnement (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
246Mécanique des structures (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
247Mechanical Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
248Medical Electronics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
249Microbial Ecology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
250Microbiologie Appliquée (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
251Microbiologie générale (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
252Microbiology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
253Molecular and Cellular Biology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
254Networks and Telecommunications (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
255Nutrition (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
256Nutrition (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
257Nutrition et (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
258Organic Chemistry (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
259Organisation Administrative et Politique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
260Patrimoine historique et tourisme culturel (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
261Petits élevages : aviculture, cuniculture (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
262Pharmaceutical Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
263Pharmaceuticals (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
264Philosophy (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
265Physical (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
266Physio – Toxicologie (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
267Physio Toxicology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
268Physique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
269Physique cristallographique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
270Physique Energétique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
271Physique Générale (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
272Physique Théorique (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
273Planning (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
274Plant Biology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
275Political SciencePrehistoric Archaeology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
276Presse Ecrite (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
277Private Law (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
278Process Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
279Production industrielle (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
280Psychology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
281Psychology of Work and Organization (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
282Public Law (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
283Rayonnements et Applications (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
284Regional planning (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
285Relations Internationales (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
286Relations publiques (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
287Réseaux et Télécommunications (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
288Rural Development (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
289Sc Commerciales (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
290Sc de Gestion (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
291Sc de la Terre (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
292Sc Management (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
293Sc of Information and communication: Audio Visual (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
294Sc of Information and communication: print media (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
295Sc of Information and communication: Public (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
296Sc Politiques (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
297School Psychology (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
298Science and Technology of Sports and Physical Activities (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
299Science des Aliments (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
300Science des Matériaux (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
301Sciences du langage (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
302Social SciencesSociology of Education (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
303Sociology of the City (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
304Sociology: Work and Organisation (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
305Software Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
306Sports and Physical Education (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
307Sports Management (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
308Sports Training (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
309Statistics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
310Statistiques (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
311Statistiques (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
312Structural Mechanics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
313Système d’Information et Technologies Web (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
314Technical maintenance (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
315Techno. de l’Info. et de la Communication (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
316Theoretical Physics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
317Thermal Engineering and Energetics (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
318Transport Engineering (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
319Urbanisation (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
320Urbanization (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
321Vétérinaire (Bachelor)Université de ConstantineConstantine, Algeria
322Veterinary (Spécialités Licence)Université de ConstantineConstantine, Algeria
325Aliments, alimentation et santé (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
326Aménagement des milieux physiques (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
327Aménagement régional (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
328Aménagement rural (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
329Aménagement urbain (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
330Analyse et environnement (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
331Aquaculture et contrôle de la qualité des produits de la pêche (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
332Aquida et religions comparées (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
333Archéologie et culture islamique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
334Banques, Assurances (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
335Bibliothéconomie et données (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
336Biochimie générale (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
337Biologie cellulaire et développement (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
338Biophysique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
339Biotechnologie des organismes aquatiques (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
340Busines international (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
341Calcul scientifique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
342Charia et droit (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
343Chimie (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
344Chimie analytique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
345Chimie des polymères (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
346Chimie organique appliquée (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
347Comptabilité et fiscalité (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
348Critique théâtrale (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
349Démographie : Démographie sociale (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
350Droit civil (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
351Droit des affaires (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
352Droit et sciences criminelles (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
353Droit privé (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
354Droit public économique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
355Ecophysiologie et production végétale (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
356Electromécanique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
357Etudes théâtrales (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
358Finance (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
359Fiqh et Oussoul (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
360Génétique classique et moléculaire (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
361Génétique Végétale (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
362Géologie de l’exploration (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
363Histoire générale (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
364Histoire islamique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
365Hydrogéologie (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
366Informatique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
367Informatique de gestion (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
368Ingénierie économique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
369Kiteb et Sunna (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
370Langue et études coraniques (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
371Langue, littérature et civilisation germanique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
372Langue, littérature et civilisations françaises (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
373Langue, littérature et civilisations hispanique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
374Linguistique et analyse du discours (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
375Maintenance des systèmes industriels (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
376Maintenance en instrumentation industrielle (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
377Management (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
378Marketing (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
379Mathématiques pures et appliquées (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
380Mesures physiques : optométrie et lunetterie (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
381Microbiologie-Hygiène et Contrôle Microbiologie (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
382Nano physique des lasers et optoélectronique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
383Nutrition , Diététique et Alimentation (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
384Optique et spectroscopie (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
385Optique visuelle (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
386Organisation administratives: organisation politique et administrative (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
387Parasitologie (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
388Pétrochimie/process (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
389Philosophie : Logique et philosophie des sciences (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
390Philosophie de l’art (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
391Philosophie générale (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
392Physiologie générale, cellulaire et moléculaire (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
393Physique fondamentale (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
394Physique générale et applications (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
395Physique théorique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
396Physique-Chimie (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
397Plasturgie (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
398Production et valorisation des micro-organismes (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
399Protection de l’environnement (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
400Psychologie clinique (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
401Psychologie: Psychologie de la famille (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
402Psychologie: Psychologie scolaire (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
403Risques chimiques (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
404Sciences Biotechnologiques (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
405Sciences de la mer (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
406Sciences de l’éducation : orientation et conseil (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
407Sciences de l’information et de la communication : presse écrite (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
408Sciences de l’information et de la communication : Technologie de l’information et de la communication (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
409Sciences des matériaux (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
410Sciences d’information et de la communication: Audio visuel (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
411Sciences du langage (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
412Sciences du langage et didactique de l’allemand (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
413Sciences du langage et Didactique de l’Espagnol Langue Etrangère (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
414Sciences et technologie de l’information et de la communication (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
415Sécurité industrielle préventive (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
416Sociologie : handicap (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
417Sociologie de la criminalité (Bachelor)University of ‘OranOran, Algeria
418Chimie (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
419Droit (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
420Ecologie et environnement (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
421Français (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
422Génie Civil (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
423Génie des procédés (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
424Génie électrique (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
425Génie mécanique (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
426Géologie (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
427Hydraulique (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
428Hydrocarbures (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
429Informatique (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
430Langue et littérature arabes (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
431Mathématiques (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
432Sciences agronomiques (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
433Sciences commerciales (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
434Sciences de gestion (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
435Sciences économiques (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
436Sciences et technologie des activités physiques et sportive (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
437Sciences financières (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
438Sciences humaines (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
439Sciences Politique (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
440Sciences sociales (licence)Université de OuarglaOuargla Algérie, Algeria
441Licence en Ingénierie Biomédicale Hospitalière (Licences)Université Ferhat Abbas – SétifSétif, Algeria
442Licence en physique (Licences)Université Ferhat Abbas – SétifSétif, Algeria
443Agricultural Sciences (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
444Arabic Language and Literature (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
445Civil Engineering (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
446Commercial Sciences (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
447Computer Engineering (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
448Economics (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
449Electrical Engineering (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
450Foreign Languages and Literature (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
451Humanities (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
452Law (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
453Management Sciences (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
454Material Sciences (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
455Mathematics (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
456Mechanical Engineering (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
457Natural science and life (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
458Petrochemicals and Engineering Peocédés (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
459Political Science (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
460Psychology (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
461Sociology (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
462Technology (Undergraduate)Université de SkikdaSkikda, Algeria
463Arabic Language and Literature (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
464Arts (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
465Earth Science and the Universe (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
466Economics and Business Management (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
467Humanities and Social Sciences (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
468Letter and Foreign Languages (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
469Material Sciences (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
470Mathematical Computing (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
471Right (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
472Science and technology (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
473Science of Nature and life (Bachelor)Université Abou Bekr Belkaid, TlemcenTlemcen, Algeria
Share this awesome article!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

Leave a Reply